اطلاعات نمایندهIR
%
%

حداکثر حجم فایل، باید کمتر از دو مگابایت و بیشتر از چهارصد کیلوبایت و با فرمت jpg یا png باشد.
حداکثر حجم فیلم، باید بیشتر از بیست مگابایت و کمتر از صد مگابایت و با فرمت mp4 باشد.